Dane Administratora:

Administratorem danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających serwis internetowy dostępny pod adresem: https://wyzszypoziomteatru.pl jest Fundacja „Wyższy Poziom Teatru”., Plac Defilad 1/601, 00-901 Warszawa, e-mail: biuro@wyzszypoziomteatru.pl. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

Dane pochodzące od użytkowników serwisu Administratora to dane:

podawane dobrowolnie przez użytkownika w serwisie internetowym, informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu (to jest dane, które mogą zostać zebrane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy Administratora plików „cookies” oraz wtyczek społecznościowych), w tym w szczególności dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z których korzysta użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie korzystania z serwisu internetowego).

Dane zbierane w ramach serwisu Administratora służą do zapewnienia określonych usług użytkownikom oraz w celach m.in. statystycznych, marketingowych (w tym profilowania przez podmioty trzecie), funkcjonalnych, technicznych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez kliknięcie na pole „AKCEPTUJĘ” w treści informacji o plikach „cookies” pojawiającej się w witrynie internetowej i w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, ulepszania świadczonych usług, uzyskania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu internetowego). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych (niewyrażenie zgody na zbieranie danych osobowych) będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z serwisu internetowego.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki „cookies” na dysku komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików „cookies” mogą być przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora, to jest dane pozwalające na identyfikację użytkownika.
Pliki „cookies” przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach Administrator dokonuje korzystając z narzędzi Google Analitics i Facebook, które rejestrują zachowanie użytkownika w serwisie internetowym.

Stosowane przez Administratora pliki „cookies” to:

Nazwa pliku „cookie”:
_dc_gtm_ua-# czas trwania sesji przeglądarki
_ga 2 lata
_gid czas trwania sesji przeglądarki
ads/ga-audiences czas trwania sesji przeglądarki
ads/user-lists/# czas trwania sesji przeglądarki

Zebrane dane są przechowywane przez:
collect czas trwania sesji przeglądarki
fr 3 miesiące
IDE 1 rok
test_cookie czas trwania sesji przeglądarki
tr czas trwania sesji przeglądarki.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na pliki „cookies”, może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na dysku twardym komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych, a także tzw. „wtyczki społecznościowe”, czyli odnośniki do serwisów społecznościowych – facebook.com, twitter.com, plus.google.com, youtube.com, www.flickr.com, www.instagram.com. Witryny te, w tym w szczególności facebook.com, mogą zbierać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Administratora niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych innych stron internetowych oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy społecznościowe i inne witryny, należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich:

Dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora, podmiotów, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Organizator udostępnia dane osobowe, lub które zbierają dane osobowe niezależnie od Administratora, w szczególności podmioty obsługujące narzędzia związane z wtyczkami społecznościowymi i plikami „cookies”, w tym głównie Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., a także podmioty z nimi powiązane. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem biuro@teatr6pietro.pl.
Facebook Ireland przekazuje dane osobowe użytkowników do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych oraz innych państw spoza EOG. Zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook, przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską).

Okres przetwarzania:

Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2 niniejszej Polityki, w szczególności okres ważności plików „cookies” wskazany w tabeli powyżej, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników, lub które zbierają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora, przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

Profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu przez podmioty trzecie – Facebook Inc., Facebook Ireland, Google Inc., a także podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.
Ochrona danych i uprawnienia użytkowników
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym marketingu bezpośredniego i profilowania;
przenoszenia danych osobowych;
otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Zostań Darczyńcą

Wspomóż misję fundacji "Wyższy Poziom Teatru", zadbaj rozwój kultury w naszym kraju.